top of page

KAS IR EVS?

Sākumā EVS bija domāta kā papildskolu (“sestdienas skolas”) vasaras variants trimdas bērniem no dažādām Eiropas mītņu zemēm. Galvenie mērķi bija:

 

  • dot Eiropas trimdas bērniem iespēju apgūt latviskās zināšanas

  • nostiprināt savstarpējās draudzības saites

  • palīdzēt veidot viņu latvisko identitāti

Reizē rīkotāji arī cerēja no EVS dalībnieku vidus iegūt jaunus skolniekus Minsteres Latviešu Ģimnāzijai (MLĢ). Ja jaunieši vasarās sadraudzēsies, viņi varbūt arī pārējo laiku gribēs pavadīt kopā.

Tajos gados Minsteres Latviešu Ģimnāzija bija vienīgā pilna laika latviešu skola brīvajā pasaulē, ko uzturēja trimdas latvieši un Vācijas valsts.

Giving Back

EVS pirmo reizi notika 1979.g. MLĢ (ģimnāzijas un internāta) telpās, ko noorganizēja MLĢ internāta vadītājs Imants Balodis kopā ar Annu Ziedari no Austrālijas. 

Pirmos gados trimdā EVS galvenais mērķis bija ārzemēs dzīvojošiem latviešu jauniešiem sniegt iespēju un palīdzēt viņiem izveidot savu latvisko identitāti. EVS trimdā uzņēma bērnus ne tikai no Eiropas trimdas mītņu zemēm, bet arī no Amerikas, Kanādas, Austrālijas un pat Arābu Apvienotiem Emirātiem.

Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas bija likumsakarīgi, ka EVS 1995.g. (1992.g. EVS pirmo reizi notika Latvijā - Rudbāržos, bet pēc tam divus gadus atkal Rietumos) pilnīgi “pārcēlās” uz Latviju, lai dotu latviešu jauniešiem no Rietumiem iespēju tuvāk iepazīties arī ar savu senču zemi Latviju. Starplaikā EVS ir notikušas Kurzemē, Vidzemē, Zemgalē un 2005.g. pirmo reizi arī Latgalē.

EVS sarunu valodai protams ir jābūt tikai un vienīgi latviešu valodai!

EVS dalībnieku vecums ir no 11 - 16 gadiem. Dalībnieku skaits ir svārstījies starp 15 un 50 skolēniem. Pēdējos gados EVS pieņem ap 65 jauniešus.

bottom of page