top of page

Ar dalībnieku koncertu noslēgusies Eiropas Vasaras skola 2022

14. augustā noslēdzās Eiropas Vasaras skola (EVS), kas šogad norisinājās no 31. jūlija līdz 14. augustam Palsmanē, Smiltenes novada speciālajā pamatskolā. EVS šogad piedalījās 36 dalībnieki no desmit valstīm – Apvienotās Karalistes, Austrijas, Azerbaidžānas, Beļģijas, Francijas, Igaunijas, Izraēlas, Latvijas, Luksemburgas un Zviedrijas. Nometni organizēja Eiropas Latviešu apvienība (ELA) ar LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansiālu atbalstu.


Divu nedēļu laikā jaunieši no visas Eiropas vecumā no 11 līdz 16 gadiem ne tikai piedalījās nodarbībās (vēsture, latviešu valoda, ģeogrāfija, sociālās zinības), kas bija veidotas pēc Valsts izglītības satura centra izstrādātajām vadlīnijām, bet arī darbojās interešu grupās, kuru virzieni bija sports, mūzika, informācijas aprites organizēšana, galda spēles un māksla. Nometnes dalībnieki pēc nodarbībām pēcpusdienās sportoja, iesaistījās piedzīvojumos, iepazina viens otru un visi uzlaboja savas latviešu valodas prasmes. Vakara programmas nometnē vairāk saistītas ar izglītojošām viktorīnām un atpūtas vakariem, kas veicināja dalībnieku saliedēšanos.


Pie EVS dalībniekiem viesojās arī vieslektori, iepazīstinot ar komunikācijas nosacījumiem sociālajos medijos, pastāstot par Latvijas Republikas Satversmi, kā arī kopīgi organizējot piedzīvojumu pārgājienu turpat Palsmanē.


Ir ierasts, ka EVS noslēdzas ar dalībnieku, pedagogu un audzinātāju veidotu koncertu, kas norisinājās 13. augusta pēcpusdienā turpat Palsmanē. Koncertā dalībnieki dziedāja korī (daudzbalsīgi), dejoja latviešu tautas dejas, kā arī lasīja Ojāra Vācieša dzeju – visu, ko bija apguvuši divās nedēļās pedagogu un audzinātāju pavadībā.

Foto: Ilmārs Znotiņš, Valsts Prezidenta kanceleja


Noslēguma koncertu noskatījās ne tikai bērnu vecāki un ELA prezidija pārstāvji, bet ciemos bija ieradies arī Valsts prezidents Egils Levits, kurš uzsvēra, ka “Ir būtiski saglabāt saikni ar latviešiem, kuri dzīvo ārpus Latvijas, un veidot globālu latviešu kopienu, stiprināt piederības sajūtu latviskajai identitātei. Paldies Eiropas Vasaras skolai par ieguldīto darbu latvietības saglabāšanā!” Prezidents noklausījās dalībnieku koncertu, pamatskolas absolventiem pasniedza kabatas izmēra grāmatu “Satversme kabatā”.

Foto: Ilmārs Znotiņš, Valsts Prezidenta kanceleja - dalībnieku, pedagogu, audzinātāju un viesu kopbilde 13. augustā


EVS dalībnieku koncerts bija tik sirsnīgs un aizkustinošs! Es vienmēr apbrīnoju, cik āri jaunieši spēj apgūt jaunas lietas – viņi divās nedēļās iemācījās dziedāt daudzbalsīgi un uzstājās koncertā, kā arī iemācījās pāris latviešu tautas dejas, kaut arī vairāki dalībnieki pirms tam nekad to nebija darījuši. Viesojoties EVS noslēguma koncertā, es ļoti labi atceros savu laiku šajās nometnēs, kas deva iespējas stiprināt latviskās tradīcijas un iegūt draugus uz mūžu. Es ceru, ka arī šogad Palsmanē iegūtās draudzības turpināsies vēl daudzus gadus,” uzsver ELA prezidija priekšsēde Justīne Krēsliņa.


Eiropas Vasaras skolas nometni vadīja Pēteris Priedītis no Vācijas, kurš uzaudzis diasporā, pats bijis nometņu dalībnieks un arī viņa bērni ir piedalījušies šajā nometnē. Eiropas Vasaras skolas sauklis jau daudzus gadus ir “Draudzība bez robežām”, kas iekļauts arī pasākuma vizuālajā identitātē.


Ceļu uz Latviju šogad mērojuši dalībnieki ne tikai no Eiropas, bet arī Izraēlas un Azerbaidžānas, visvairāk šogad pārstāvēti dalībnieki no Lielbritānijas un Zviedrijas.


Noslēgumā, atvadoties no EVS, viena no nometnes dalībniecēm Marija sacīja: “Man ļoti patika, ka šī nometne bija divas nedēļas gara, jo tad bija vairāk laika iepazīties ar citiem. Aktivitātes arī bija ļoti jautras.”


Beatrise no Azerbaidžānas piebalso, ka viņai patika visas aktivitātes, viņa atrada jaunus draugus, bet Ričards beigās saka, ka viņš mudina citiem jauniešiem nākamajā gadā pieteikties Eiropas Vasaras skolai, jo “atradīsiet daudz foršus draugus un būs nereāli forši!”.


Eiropas Vasaras skola pirmo reizi organizēta 1979. gadā Minsteres latviešu ģimnāzijā, ko vadīja ģimnāzijas internāta vadītājs Imants Balodis un Anna Ziedare. Šo vairāk kā 40 gadu laikā ārzemēs dzīvojošie latviešu jaunieši tikušies gan dažādās Eiropas valstīs, bet kopš 1995. gada visas vasaras skolas notiek Latvijā – katru reizi citā Latvijas novadā. Kopš 2018. gada Eiropas Vasaras skolas organizēšanu ir uzņēmusies ELA.


Pirmajos gados trimdā Eiropas Vasaras skolas primārais mērķis bija ārzemēs dzīvojošiem latviešu jauniešiem sniegt iespēju un palīdzēt viņiem izveidot savu latvisko identitāti, kas turpināja sestdienas skoliņās aizsākto mācību procesu par latvietību, Latvijas kultūru un valodu.


Par Eiropas Latviešu apvienību (ELA)

Eiropas Latviešu apvienība ir Latvijā reģistrēta biedrība, kas apvieno diasporas organizācijas Eiropā un tās kaimiņreģionā, nolūkā stiprināt to savstarpējo sadarbību un saikni ar Latviju, kā arī vienīgā diasporas pārstāvības organizācija Latvijā, kas veido divvirzienu tiltu starp Latviju un aptuveni 350 000 ārpus Latvijas dzīvojošajiem Latvijas piederīgajiem. ELA darbojas jau 70 gadus un ir Pasaules Brīvo latviešu apvienības biedrorganizācija.


Mediju ziņa ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņas saturu atbild Eiropas Latviešu apvienība. #NVOfonds2022


Papildu informācijai: Kristīne Tjarve, Sabiedrisko attiecību speciāliste

T. +371 29296617

Comentários


bottom of page