top of page

Eiropas Vasaras Skolas Iekšējās kārtības un drošības noteikumi nometnē

 

1. Bez vadītājas atļaujas kategoriski aizliegts:
- atstāt nometnes teritoriju;
- atstāt nodarbību vietu.

 

2. Nometnes laikā jāievēro visus nometnes vadītājas, skolotāju un audzinātāju norādījumus
un rīkojumus - gan uzturoties nometnes teritorijā, gan tās apkārtnē.

 

3. Jāievēro drošības tehnika:
- esi ļoti uzmanīgs/a lietojot asus priekšmetus, rūpējies par to, lai tava rīcība ar asiem
priekšmetiem nenodarītu ļaunumu nedz tev pašam/šai, nedz arī apkārtējiem;
- aizliegts lietot sērkociņus, šķiltavas vai dedzināt sveces (ja kādam/ai no dalībniekiem
tiks atrastas šīs lietas personīgajā īpašumā, tiks apspriesta izslēgšana no nometnes);
- bez pieaugušā klātbūtnes neatrodies tiešā ūdens tilpņu tuvumā;
- laivu braucienā obligāta glābšanas veste un drošības instruktāžu ievērošana.

 

4. Veselības un individuālu problēmu gadījumā nekavējoties vērsies pie audzinātāja, skolotāja
vai vadītājas , kā arī neparedzētu apstākļu gadījumā (traumu, saslimšanas, ugunsgrēka ,
u.t.t.) seko nometnes audzinātāju, skolotāju un nometnes vadītājas norādījumiem.

 

5. Ja nepieciešams sniegt neatliekamo palīdzību (nopietna trauma, ugunsgrēks, u.tml.)
nekavējoties izsauc attiecīgā dienesta speciālistus, izmantojot tos telefona numurus, kuri
piestiprināti nometnes sākumā norādītā vietā nometnes teritorijā.

 

6. Ierodies laicīgi uz visām nodarbībām un aktīvi piedalies tajās. Ja ir kāds iemesls, kādēļ tā
nerīkojies, obligāti jāinformē par to vadītāja, skolotāji vai audzinātāji.

 

7. Mobilie tālruņi un citas viedierīces:
- ja tādi ir līdzi, tiek uzglabāti pie grupu audzinātājiem, katrai grupai atsevisķi un
izmantojami saziņai ar vecākiem ik vakaru pēc vakara pasākuma līdz naktsmieram plkst.
23.00;
- nepieciešamības gadījumā pēc skolotāju ieskatiem tie konkrētajā nodarbībā tiek lietoti
arī mācību stundās.

 

8. Nometnes laikā kategoriski aizliegts lietot jebkādas apreibinošas vielas, smēķēt (ja
kādam/ai no dalībniekiem tiks atrastas šīs lietas personīgajā īpašumā, tiks piemērota
izslēgšana no nometnes).

 

9. Ievēro ceļu satiksmes noteikumus, pārvietojoties apdzīvotās vietās un pa ceļiem.

 

10. Saudzīgi izturies pret apkārtējo dabu un nometnes teritorijā vai ārpus tās esošo inventāru.

 

11. Neiesaisties nekādās sarunās un neseko svešu cilvēku norādījumiem, neglaudi svešus
dzīvniekus, nelieto uzturā nezināmus augus.

 

12. Ievēro personīgo higiēnu, tīrību un kārtību (mazgāšanos no rīta un vakarā; roku mazgāšana
pirms ēdienreizēm, apmeklējot tualetes (atstāj aiz sevis visu kārtībā!)).

 

13. Pēc došanās dabā rūpīgi pārbaudi, vai drēbēs un uz ķermeņa nav piesūkušās ērces.

 

14. Seko līdz savai personīgo mantu un apkārtējās vides kārtībai nometnes laikā.

 

15. Apzināti nenodari fiziskus un morālus kaitējumus nometnes dalībniekiem un vadītājiem.

 

16. Cieni citu nometnē esošo dalībnieku viedokli, intereses, personīgās lietas.

 

17. Pēc naktsmiera iestāšanās ievēro klusumu un neatstāj savu guļamistabu.
PELDĒŠANĀS NOTEIKUMI:

 • Peldēšanās notiek stingrā vadītājas, skolotāju un audzinātāju uzraudzībā, tikai taparedzētajos laikos.

 • Stingri ievēro vadītājas, skolotāju un audzinātāju dotos norādījumus.

 • Aizliegts peldēt tālāk par atļauto teritoriju.

 • Fiziski neaizskar, nekaitini un nenodari fiziskus kaitējumus citiem nometnes dalībniekiem peldēšanās laikā.

 • Gadījumā, ja ir iegūtas traumas nekavējoties griezies pie nometnes audzinātājiem vai vadītājāja.

 • Apzināti nemaldini vadītāju, skolotājus un audzinātājus ar viltus trauksmi.

 

KĀ RĪKOTIES UGUNSGRĒKA GADĪJUMĀ

 • Ja sadzirdi dūmu detektoru signālu nekavējoties atstāj telpas un ēkas.

 • Ugunsgrēka gadījumā nekādā gadījumā nemēğini kārtot somas vai meklēt kādas no

 • personīgām mantām, atstāj telpas nekavējoties pa vistuvāko izeju.

 • Ugunsgrēka gadījumā atstāj ēku un dodies uz nometnes sākumā norādīto ugunsgrēka

 • gadījumā pulcēšanas vietu, kur tevi sagaidīs kāds no skolotājiem un audzinātājiem.

bottom of page