top of page

Eiropas Vasaras skola 2018 -  otrā nedēļa

Eiropas Vasaras skolas otrā  nedēļa pēc mazas lietainas atelpas  atgriežas ar saules karstumu un aktīvu darbošanos un piedzīvojumiem.

Pirmdienā par veselības jautājumiem sociālajās zinībās ar jauniešiem runā Eiropas latviešu apvienības un EVS padomes locekle psiholoģijas doktore Ieva Reine. Bet jau no otrdienas atraktīvas sociālās spēles, kas virzītas uz sadarbību un saskarsmi vada Andra Biseniece.

Latviešu valodā, vēsturē un ģeogrāfijā visas grupas gatavo prezentācijas un plakātus, ko rādīt vecākiem. Kora un deju nodarbībās tiek slīpētas dejas un dziesmas.

Jaunas iespējas interešu grupās un atkal notiek zīmēšana, pērļošana, koklēšana un muzicēšana, stiprināti muskuļi sportā un pabeigta nometnes avīze.

bottom of page