top of page

2003 - Usmas pamatskolā un

Usmas Kristīgajā Tautas skolā

27.jūlijs - 10.augusts

2003 Usma
2003 Usma
2003 Usma
2003 Usma
2003 Usma
2003 Usma

Dalībnieki - 44

Vadītāja: 

Rita Brūvere

Rīkotājas: 

Velga Zēgnere

Rita Brūvere

Lilija Zobens

Skolotāji:
Anita Lejiņa - latviešu valoda

Agris Pīrāgs - vēsture

Andris Garokalns - rotkalšana

Mārīte Pedo - rokdarbi

L.Millere - tautas dejas

Audzinātāji:
Dainis Zēgners – audzinātāju vadītāja

Vita Millere

Zane Ziemele

Jūle Rozīte

Liene Rozīte

Lauma Kronīte

Jānis Zēgners

Pēcis Brūvers

Kaspars Kaugers

bottom of page