top of page

2005 - Višķu Profesionālā vidusskolā

31.jūlijs - 14.augusts

2005 Višķi
2005 Višķi
2005 Višķi
2005 Višķi
2005 Višķi

Dalībnieki - 46

Vadītāja: 

Rita Brūvere

Rīkotājas: 

Velga Zēgnere

Rita Brūvere

Aira Priedīte-Bērziņa

Skolotāji:

Lidija Piļecka - latviešu valoda
Lilija Baško - vēsture
Lilija Zobens - mūzika
Andris Garokalns - rotkalšana
Didzis Krūmiņš – māksla

Audzinātāji:

Vita Millere - audzinātāju vadītāja
Līnīte Zobens-East
Laila Grīnberga
Zane Ziemele
Indra Opeskina
Jānis Zēgners
Pēcis Brūvers
Kaspars Kaugers
Audris Ločmelis

bottom of page