top of page

1999 - Usmas Kristīgajā Tautas skolā, Usmā

25.jūlijs - 8.augusts

EVS 1999 Usma
EVS 1999 Usma
EVS 1999 Usma

Dalībnieki - 37

Vadītāja: 

Laima Speakman-Brown

Rīkotājas: 

Laima Speakman-Brown 

Gundega Feldmane-Zāne

Skolotāji:
Viktors Grigulis – tautas dejas
Kristīne Modnika – latviešu valoda
Līga Sarkane – māksla
Gundega Feldmane-Zāne

Audzinātāji:
Zane Zaļkalne
Saiva Zaļkalne
Andra Fenhane
Laura Grigule
Maira Grīna
Kristīne Lazdāne
Agris Pīrāgs
Varis Zāns

bottom of page